PEKLADY
  • peklady rznch druh text z korejtiny do etiny a naopak
  • zpracovn na PC a grafick prava dle Vaeho pn
  • peklady mohou bt pedny v titn podob a nebo na disket i jinm mdiu.
  • dorueny mohou bt potou, faxem, e-mailem i prostednictvm kurrn sluby.
TLUMOEN
  • konsekutivn tlumoen (z korejtiny do etiny a naopak)
  • doprovodn tlumoen (z korejtiny do etiny a naopak)
  • tlumonk je zapoteb na kadm dleitjm jednn s korejskmi firmami
  • doprovodn tlumoen Vm pome projednat Vae zleitosti s vtm klidem a soustednm
© 2005-2007 Korejsk centrum HAN